Privacy persoonsgegevens


In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren we u dat De Wiele creatief uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres opneemt in een gegevensbestand. De Wiele creatief gebruikt uw gegevens in de cursistenadministratie voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de met u gesloten cursus-overeenkomst. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over nieuwe cursussen en activiteiten. We kunnen uw gegevens tevens analyseren, om deze informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. De Wiele creatief verstrekt uw gegevens niet aan derden met uitzondering van hetgeen is bepaald onder het punt over betalingsachterstand. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de cursistenadministratie van De Wiele creatief.