Hét instituut in Geldrop Mierlo en omstreken voor

kunsteducatie en artistieke ontwikkeling.

Monique Peeters

Werk van cursisten:

KERAMIEK

Na ruim dertig jaar geschilderd te hebben, ontstond het verlangen ook beeldend te gaan werken met materiaal wat ik verder kon vormen. Dat werd keramiek.

Met klei begon ik heel basaal, om te zien en te ervaren wat het materiaal aankon en wat het met me deed. Daarmee ontstond de behoefte om te werken van dik naar dun, van gesloten naar open, van stevig naar fragiel, van gekleurd naar kleurloos of wit. Steeds meer werd mijn werk frêle en transparant.

Toen dit proces met klei voor mij niet verder uit te bouwen was, ben ik gaan experimenteren met porselein. Nog lichter, transparanter en breekbaarder kon ik hiermee werken. Alsmaar op zoek naar hoever ik hiermee kan gaan, hoever de grenzen op te rekken zijn, waar ik moet gehoorzamen aan de grens van mogelijkheden die het materiaal met zich meebrengt, of waar die nog te forceren zijn. Het zegt alles over hoe ik in elkaar steek en wat me bezighoudt. Het werken met porselein en vooral het werken in series, ritmes en verzamelingen van gesloten naar open, geven me de mogelijkheid innerlijk in balans te komen.
De kwetsbare binnenkant komt open te liggen in het werk en in je zijn. Meditatief herhalen en kijken of je in staat bent vooraf te weten waar de grens ligt. Porselein past daarmee fantastisch in dit proces. Ik ben dan heel erg bezig met ordening, ritme, herhaling. De euforie van een fragiel object, dat je kunt herhalen, is immens! Ik speel ook met de 'cadeautjes' die ontstaan tijdens het werken. Het gebruik van zelfgemaakte mallen, waar je gietporselein in laat dansen, cirkelen of stromen geeft een genot en bevrediging die bijna niet in woorden uit te drukken is.

Het mooie is dat je zo altijd jezelf in je werk ziet, het is mijn vertaling van wat in mij resoneert. 
Zelfs als dit niet de bedoeling is, zie ik dat het werk steeds weer een vertaling is van wat er met mij gebeurt of wat me bezighoudt. Het is een niet te voorkomen gevolg, zoals het ook een, in alle opzichten, niet te voorkomen uitdrukking is van mijzelf. Het heeft dan ook alles te maken met trouw zijn aan mezelf, mijn ideeën en het materiaal! Je zou kunnen zeggen dat het voor mij bijna onontbeerlijk is op deze manier te creëren.