Hét instituut in Geldrop Mierlo en omstreken voor

kunsteducatie en artistieke ontwikkeling.

Inschrijven


Inschrijven is mogelijk via onze website of m.b.v. papieren inschrijfformulieren die te verkrijgen zijn bij de administratie van De Wiele.

Op de website vindt u bij de beschrijving van iedere cursus de mogelijkheid om u in te schrijven door op de “Inschrijven”-knop te drukken.


U komt dan automatisch bij het inschrijfformulier voor de desbetreffende cursus. Boven in het formulier staat de cursuscategorie vermeld en in de eerste regel van het inschrijfformulier staat een keuzemenu waar u de cursus van uw keuze kunt selecteren.


Vul vervolgens alle gegevens in (velden met een * zijn verplichte velden). Om veiligheidsredenen moet u onderaan het formulier nog een tekst intikken in het daartoe bestemde vakje voordat u op verzenden drukt. Druk op VERZENDEN.


Uw inschrijving wordt nu automatisch naar ons verzonden.

Als u uw email-adres hebt ingetikt wordt er een ontvangstbevestiging naar dat email-adres gestuurd.


Verwerking van je inschrijving

Na ontvangst van uw digitale of schriftelijke inschrijving sturen wij u binnen een week een bevestiging per mail van uw inschrijving. Als u in de vakantieperiode inschrijft, ontvangt u deze bevestiging vanaf 25 augustus.

Uw inschrijving als cursist is pas geldig na bevestiging door De Wiele creatief. Hierbij dient ook een eenmalige machtiging worden afgegeven t.b.v incasseren van het cursusgeld.


Plaatsing

Plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving. Voor de meeste cursussen is een minimale en maximale groepsgrootte bepaald. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een cursus kan de directie besluiten om de cursus niet door te laten gaan. Plaatsing van cursisten gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur.